مولهایم آن در رور

مقایسه
حراج های گذشته

هنر مدرن و معاصر
6 آذر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €2,600
2,955 دلار آمریکا