گالری طراحان آزاد

تهران | ایران
گالری طراحان آزاد در سال 1377 در تهران تأسیس شد. مدیران این گالری یعنی رزیتا شرف‌جهان و محسن نبی‌زاد این مکان را با توجه به کمبود فضای نمایشی و تجربی در آن سال‌ها تأسیس کرده و از همان آغاز گرایش‌های متنوعی را در شیوه‌ی گالری داری خود گنجاندند. شیوه‌ی مدیریت هنری این گالری از سال 1402 تغییر کرد و طراحان آزاد مکانی برای تمرین و خلق هنر و یا به‌عبارتی یه یک کارگاه هنر تبدیل شد و روش نمایش سنتی و تجاری را به کناری نهاد.
نمایشگاه های گذشته

حراج به دلیل تغییر شغل
28 اردیبهشت - 22 خرداد 1403
اسبگاه
14 اردیبهشت - 25 اردیبهشت 1403