باشگاه

تهران | ایران
«باشگاه» یک فضای پژوهشی نمایشگاهی مستقر در تهران است که با برنامه‌ای بلندمدت براساس رویکردهای کیوریتوری معاصر و دیدگاه‌های انتقادی و پژوهشی مدون شده است. این گالری به دنبال ترویج آثار هنرمندان، جنبش‌ها و شیوه‌های نوظهور در هنر معاصر است. همچنین پروژه‌های متعددی را در زمینه هنر و رسانه‌های جدید در مسیر پیش رو قرار داده که هدف‌ هر کدام پیوند جهان‌های همیشه در حال تحول و بهره از نگاه هنرمندان پیشرو است. باشگاه برای میزبانی و سازمان‌دهی رویدادهایی مانند نمایش فیلم، بستر گفتگو و همچنین انتشار تک‌نگاری، کتاب‌ها، پادکست‌ها و اقامت‎‌های هنری برنامه‌هایی در نظر دارد که بخشی از آن‌ها به مسائل روز جامعه و جهان معاصر می‌پردازد.
نمایشگاه های گذشته

کلایدسکوپ
تهران
نمایشگاه گروهی
8 تیر - 22 تیر 1403
بازمانده
تهران
نمایشگاه گروهی
28 اردیبهشت - 11 خرداد 1403