حراج باسنژ

برلین | آلمان
مقایسه
حراج های گذشته

Bassenge Auction - Nov 2016
برلین
6 آذر 1395
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €2,000
2,121 دلار آمریکا