بواژيقاق-آنتونینی

پاریس | فرانسه
مقایسه
حراج های گذشته

چاپ‌ها و چندنسخه‌ای‌ها
30 اردیبهشت 1400
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €258
315 دلار آمریکا
MODERN & CONTEMPORARY ART - FOREIGN PAINTERS - DOCUMENTATION - PRINTS
6 خرداد 1399
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €8,500
9,339 دلار آمریکا