حراجی باتراسکاچ

نیویورک | ایالات متحده آمریکا
مقایسه
حراج های گذشته

فال استیتز
30 آبان 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $17,000
اموال مهم
10 فروردین 1398
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $20,000