حراج کاپیتولیوم آرت برشا

برشا | ایتالیا
مقایسه
حراج های گذشته

حراج 434، هنر مدرن و معاصر
28 آذر 1402
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €30,000
32,942 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر
4 آبان 1401
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €225
224 دلار آمریکا