کریستیز

لندن | بریتانیا
مقایسه
حراج های گذشته

فروش پساجنگ تا امروز آنلاین
لندن
11 تیر 1403
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
پساجنگ تا امروز
لندن
7 تیر 1403
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £20,160
25,646 دلار آمریکا
میلان قرن 20 /21 آنلاین
میلان
18 خرداد 1403
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €27,720
30,095 دلار آمریکا
هنر معاصر
پاریس
18 خرداد 1403
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €151,200
164,155 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر دبی آنلاین
11 خرداد 1403
36 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
29 فروخته شده
در بازه برآوردها
10 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
15
فروخته نشده
مجموع فروش ها $2,172,492
گشایش نخست: هنر پسا-جنگ و معاصر آنلاین
1 خرداد 1403
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $1,134
فروش روزِ هنر پسا-جنگ و معاصر
نیویورک
28 اردیبهشت 1403
مجموع فروش ها $0
فروش آنلاین هنر معاصر آنلاین
پاریس
11 اردیبهشت 1403
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €211,680
226,444 دلار آمریکا
عکس‌ها آنلاین
نیویورک
15 فروردین 1403
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $15,120
مجموعه‌ها - فروش آنلاین آنلاین
23 اسفند 1402
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €2,268
2,484 دلار آمریکا