کلارک

نیویورک | ایالات متحده آمریکا
مقایسه
حراج های پیش رو

ویژه تابستانی اموال
نیویورک
21 خرداد 1402
$1,000 - $1,500

برآورد فروش

حراج های گذشته

حراج فروش تابستانی
19 تیر 1401
مجموع فروش ها $0
آثار چاپی اورجینال
کالیفرنیا
5 خرداد 1400
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $50
Fine Art, Jewelry, Antiques, Midcentury & Asian Estate Auction
نیویورک
20 مهر 1399
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $13,600
Clarke's Sixth Fine Art Auction
نیویورک
14 اردیبهشت 1388
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $1,175