کونان

لیون | فرانسه
مقایسه
حراج های گذشته

قرن بیستم
18 آبان 1396
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €11,000
12,786 دلار آمریکا
قرن بیستم
27 آبان 1395
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €30,000
32,020 دلار آمریکا