دیوید داگلبی

یورک‌شر | بریتانیا
مقایسه
حراج های گذشته

حراج هنر پاییزه
22 شهریور 1398
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £260
324 دلار آمریکا