جامعه هنری دیهیم

تهران | ایران
جامعه هنری دیهیم (داس) یک اجتماع مستقل، یک پارچه و آزاد از هنرمندان هنرهای تجسمی، لندآرت، پرفورمنس و نیومدیا است.