دوباک و شرکا لیون

لیون | فرانسه
مقایسه
حراج های گذشته

نگاهی به قرن بیستم : بخش اول
25 اسفند 1397
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €4,800
5,437 دلار آمریکا