دوبیاشوفسکی

حراج های گذشته

هنر بین‌الملل
17 اردیبهشت 1400
-
دوبیاشوفسکی - آبان 1399
16 آبان 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها Fr.0
0 دلار آمریکا
هنر بین‌الملل
17 آبان 1398
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $36,089
هنر بین‌الملل
18 آبان 1397
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $11,458
Dobiaschofsky Auktionen 10 Nov 2017
19 آبان 1396
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها Fr.2,800
2,814 دلار آمریکا
Dobiaschofsky - 9 Nov 2017
18 آبان 1396
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €650
756 دلار آمریکا
دوبیاشوفسکی - برن - اردیبهشت 1394
17 اردیبهشت 1394
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €6,350
7,135 دلار آمریکا
دوبیاشوفسکی - برن - آبان 1389
21 آبان 1389
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
دوبیاشوفسکی - برن - آبان 1389
20 آبان 1389
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
دوبیاشوفسکی - برن - مرداد 1389
16 مرداد 1389
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا