دونی مارک

مقایسه
حراج های گذشته

زمستانه
9 آذر 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها Fr.0
0 دلار آمریکا
فروش زمستانی
4 آذر 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
حراج بهاره
20 اسفند 1398
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها Fr.1,100
1,170 دلار آمریکا
حراج زمستانه
12 آذر 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها Fr.0
0 دلار آمریکا