حراج و ارزیابی ای‌جیز

گلندیل | ایالات متحده آمریکا
مقایسه
حراج های گذشته

هنر زیبا، آنتیک و کلکسیونی
26 آذر 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $2,700
آثار آنتیک، هنرهای زیبا و اجناس کلکسیونی
21 آبان 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $5,250