اتین دو باک

مقایسه
حراج های گذشته

نگاهی به قرن بیستم #5 - هنر . طراحی معاصر
16 فروردین 1393
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €650
890 دلار آمریکا