گالارتیس آکشن

مقایسه
حراج های گذشته

گالارتیس آکشن - آذر 1396
4 آذر 1396
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
VERBIER
10 مرداد 1395
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
Paintings
15 خرداد 1395
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
Swiss and International Art , Art Deco, Design , Abstract Art and Contemporary at Galartis SA
14 آذر 1394
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €9,200
10,017 دلار آمریکا
VERBIER
11 مرداد 1394
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا