ژِرمن آکشن

زوریخ | سوئیس
مقایسه
حراج های گذشته

عکاسی
زوریخ
3 آذر 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €4,600
5,329 دلار آمریکا
حراج هنر
زوریخ
13 خرداد 1398
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا