گودمن

کیپ‌تاون | آفریقای جنوبی
روزهای تعطیل: شنبه، یکشنبه
ساعات کار: ۹ - ۱۷
کیپ‌تاون، آفریقای جنوبی - کِیپ تاون، جاده‌ی سِر لاوری، خانه‌ی فِروِدِر، شماره‌ی 176، طبقه سوم