گذار

اصفهان | ایران
روزهای تعطیل: شنبه ها
ساعات کار: ۱۷ - ۲۱
اصفهان، اصفهان، خیابان حکیم نظامی، کوچه سنگ تراشها، نبش بن بست سعدی، پلاک پانزده