هیستوریا

برلین | آلمان
مقایسه
حراج های گذشته

هنر پیش‌از 1800، هنر قرن 19 و 20، هنر معاصر
برلین
23 آبان 1402
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €60
64 دلار آمریکا
آثار نقاشی، عتیقه، طراحی، جواهرات
31 مرداد 1402
5
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا