ایم کینسکی

وین | اتریش
مقایسه
حراج های گذشته

هنر معاصر
11 مهر 1391
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €6,500
8,442 دلار آمریکا