ژاله

تهران | ایران
گالری ژاله به عنوان نهادی مستقل، یکی از اهداف اصلی اش را پیشبرد هنر معاصر در ایران قرار داده است و سعی بر فراهم کردن بستری دارد که در آن موقعیت لازم برای نمایش و آموزش هنر معاصر  بخصوص حوزه نیو مدیا فراهم آید. فعالیت های گالری ژاله اغلب شامل نمایش آثار تجسمی معاصر ، نمایش ویدئو آرت ، چیدمان و پرفورمنس می شود و در کنار آن برگزاری ورک شاپ های آموزشی در حوزه نیومدیا را نیز در برنامه کاری خود دارد. گالری ژاله در سال ۲۰۱۷ (بهمن ۱۳۹۵) تأسیس شده است و یکی از رویکردهای اصلی آن نمایش آثار هنرمندان جوان و حمایت از آنهاست و از طرفی با دعوت از هنرمندان خارجی سعی در ایجاد فضایی جهت گفتمان میان هنرمندان داخلی و خارجی پیرامون مباحث هنری را دارد.
نمایشگاه های گذشته

پیش نما
تهران
نمایشگاه گروهی
7 اردیبهشت - 21 اردیبهشت 1403
رود جاری
تهران
نمایشگاه گروهی
15 اردیبهشت - 8 خرداد 1402