حراجی جولینز

کالیفرنیا | ایالات متحده آمریکا
مقایسه
حراج های گذشته

مجموعه‌ای از دارایی‌های تونی کورتیس
کالیفرنیا
26 شهریور 1390
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $12,499