کارل و فابر

مونیخ | آلمان
مقایسه
حراج های گذشته

Moderne und Zeitgenössische Kunst. Werke bis ca. € 3.000
18 آذر 1391
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €1,340
1,740 دلار آمریکا