کاوپ

زولتسبورگ | آلمان
مقایسه
حراج های گذشته

Autumn Auctions
14 آذر 1393
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
Moderne & Zeitgenössische Kunst
زولتسبورگ
14 آذر 1393
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
Moderne
زولتسبورگ
22 خرداد 1389
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €1,000
1,205 دلار آمریکا