لَسرون و شرکا

پاریس | فرانسه
مقایسه
حراج های گذشته

DRAWINGS, LITHOGRAPHS, OLD AND MODERN PAINTINGS, JEWELRY, SILVERWARE, THE FAR EAST AND AFRICA, FURNITURE AND WORKS OF ARTla
14 آذر 1397
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €2,200
2,495 دلار آمریکا
جواهرات، نقاشی کهن و مدرن، شرق دور، هنر اسلامی، طراحی
30 اسفند 1391
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €410
531 دلار آمریکا