لوکله - مزون دِ وُنت

مقایسه
حراج های گذشته

هنر پساجنگ و معاصر
30 مهر 1397
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €7,800
8,969 دلار آمریکا