حراجیِ مِینیچی

توکیو | ژاپن
مقایسه
حراج های گذشته

نقاشی‌ها، چاپ‌ها و مجسمه‌ها
14 اسفند 1395
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $5,640