مالامز

مقایسه
حراج های گذشته

هنر پساجنگ و مدرن بریتانیا ،دیزاین
16 آذر 1396
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £850
1,140 دلار آمریکا
دیزاین و هنر پساجنگ و مدرن بریتانیایی
4 خرداد 1396
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £16,000
17,941 دلار آمریکا