ماتسارت

اورشلیم | اسرائیل
مقایسه
حراج های گذشته

هنرهای زیبا معاصر، مدرن و امپرسیونیسم
3 بهمن 1397
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €1,400
1,591 دلار آمریکا
هنرهای زیبا معاصر، مدرن و امپرسیونیسم
14 شهریور 1397
3 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €2,130
2,477 دلار آمریکا
هنرهای زیبا معاصر، مدرن و امپرسیونیسم
16 خرداد 1397
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $860
داخلی‌ها
13 دی 1396
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0