مژده

تهران | ایران
گالری مژده طی تمامی سالهای فعالیت خود همواره مشوق و معرف هنرمندان جوان و نوظهور عرصه هنر ایرانی بوده است و با اهتمام به احترام و حفظ جایگاه ارزشمند اساتید و ستون های شناخته شده هنر تلاش کرده است تا با ارائه هنر ایرانی به معتبرترین بازارهای منطقه ای و بین المللی در نوک پیکان پیش برنده صنعت وزین  هنر قرار گیرد. آنچه که محرز است حظی است که در نهایت سه ضلع هنرمند و گالری دار و خریدار از چرخه آفرینش و عرضه و ابتیاع هنر می برند و تداوم این چرخه یعنی تامین نیروی محرکه بلوغ و بالیدن هنر معاصر
گالری ما رسالت خویش را کمک به هنرمندان خوشفکر و مستعد ایرانی در جهت رسیدن به جایگاه برازنده ایشان  و حفظ و اعتلای مقام اساتید برجسته در عرصه های بین المللی می داند و با تدوین برنامه های کوتاه مدت و درازمدت و حضور پیوسته در اتفاقات مهم هنری منطقه ای و بین المللی از قبیل نمایشگاهها، حراج ها و دوسالانه های معتبر می کوشد تا این وظیفه خطیر را به انجام برساند.
نمایشگاه های گذشته

کنایه‌های‌دیواری
تهران
7 اردیبهشت - 21 اردیبهشت 1403
مروری بر آثار بهمن رضائی
تهران
29 دی - 10 بهمن 1402