موتورخونه

شیراز | ایران
گالری موتورخونه در سال ۱۳۹۷ در شیراز توسط سپهر سیاح افتتاح شد. گالری موتورخونه ادعا می‌کند که در کیوریتینگ هنر معاصر هم گام با تئوری نوین این زمینه حرکت می‌کند و با پایبندی بر اصول اخلاقی از نهادهای پیشرو با رویکرد معاصر در گالری داری ایران محسوب می‌شود. چشم‌انداز گالری تغییر در بازار هنر ایران از رویکرد دکوراتیو به رویکرد معاصر و اخلاقی است. گالری موتورخونه می‌کوشد از تمرکزگرایی هنر در پایتخت بکاهد و به ارتقا هنر محلی کمک کند.
نمایشگاه های گذشته

لبه تاریکی
شیراز
3 خرداد - 14 خرداد 1402
لابیرنت
شیراز
10 مهر - 12 مهر 1398