حراج ناگل

اشتوتگارت | آلمان
مقایسه
حراج های گذشته

Modern & Contemporary Art
25 فروردین 1389
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €550
753 دلار آمریکا
Moderne und Zeitgenössische Kunst
25 مهر 1388
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €800
1,194 دلار آمریکا
Moderne Kunst
11 اردیبهشت 1387
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €900
1,406 دلار آمریکا
Modern Kunst
19 مهر 1386
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €650
929 دلار آمریکا