نیان

تهران | ایران
گالری نیان از سال 1397 فعالیت خود را آغاز کرد. این گالری از همان آغاز رویکردی چندجانبه‌گرا را در مسیر نمایشگاهی خود انتخاب کرد، از این لحاظ که نمایش هنر معاصر و حتی مدرن و کلاسیک را در برنامه‌ی خود جای داد. گالری نیان با پرهیز از رویکرد بازارمحور صرف همچنین وجود آزمون و خطا در مسیر حرفه‌ای هنرمند را لازم دانسته و در راه تولید محتوا و در راستای حضور هنرمند در سطح داخلی و بین‌المللی تلاش کرده است.
244 نتیجه فیلتر
مدیریت فیلترها
اعمال >
هنرمند
نمایشگاه
رشته هنری
سال خلق
طول
عرض
ارتفاع
نام اثر هنری