پاندولفینی

مقایسه
حراج های گذشته

حراج معاصر و مدرن
فلورانس
28 بهمن 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €2,000
2,255 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن آنلاین
1 آبان 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا