پیِر برژه و شرکا

پاریس | فرانسه
مقایسه
حراج های گذشته

هنر معاصر و مدرن
27 آذر 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €6,370
7,801 دلار آمریکا
THE DIFFERENCE A HISTORY OF ART ...
21 آذر 1392
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €550
756 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن - بخش 2
15 آذر 1388
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €1,500
2,273 دلار آمریکا
دیزاین، هنر معاصر و مدرن
9 بهمن 1387
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
عکس‌ها
29 آذر 1385
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €6,600
8,684 دلار آمریکا