کویینز آکشن

واشینگتن | ایالات متحده آمریکا
مقایسه
حراج های گذشته

هنر زیبا و تزیینی ژوئن
19 خرداد 1403
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $5,715
حراج هنرهای زیبا و دکوراتیو
5 بهمن 1398
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $2,500
حراج گنجینه‌ی کیوریت‌شده کوئینز
واشینگتن
24 مرداد 1397
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $325
هنرهای زیبا و دکوراتیو
واشینگتن
7 بهمن 1396
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
هنرهای زیبا و دکوراتیو
19 آذر 1390
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $1,500