کویینز آکشن

واشینگتن | ایالات متحده آمریکا
حراج های گذشته

حراج هنرهای زیبا و دکوراتیو
5 بهمن 1398
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $2,500
حراج گنجینه‌ی کیوریت‌شده کوئینز
واشینگتن
24 مرداد 1397
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $325
هنرهای زیبا و دکوراتیو
واشینگتن
7 بهمن 1396
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
Fine and Decorative Arts Auction
19 آذر 1390
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0