گالری و حراج روسترهولتس

بازل | سوئیس
مقایسه
حراج های گذشته

روستِرهولتز - بهمن 98
12 بهمن 1398
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها Fr.1,870
1,936 دلار آمریکا
هنر معاصر و هنر قرن بیستم
13 بهمن 1397
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
Rusterholtz Galerie and Auktionen - Jan 2018
7 بهمن 1396
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها Fr.5,590
5,601 دلار آمریکا