شریف

تهران | ایران
گالری شریف با تمرکز بر هنرهای تجسمی از تابستان 1399 در تهران آغاز به کار کرد. رویکرد این گالری ایجاد فضایی برای معرفی و فعالیت هنرمندان نوظهور است؛ بدین‌جهت از تجربه‌ها و دیدگاه‌های جدید در هنر استقبال می‌کند. گالری شریف همچنین مشوق فعالیت‌های بینارشته‌ای است و به رویکردهای تئوریک هنر نیز توجه دارد. در این راستا، این بستر هنری، با برگزاری نشست‌های تخصصی، رویدادها و جلسه‌های گفت‌گو با هنرمندان، تلاش دارد تا شکاف بین مباحث نظری و عملی در هنر را از میان بردارد. 
روزهای تعطیل: شنبه ها
ساعات کار: ۱۲ - ۱۹
تهران، میدان قدس، خیابان شریعتی، کوچه ماهروزاده، پلاک ۱۱