تییری دو مگره

پاریس | فرانسه
مقایسه
حراج های گذشته

OLD BACKDROP OF THE STADLER GALLERY, PARIS - PHOTOGRAPHS, PRINTS, SCULPTURES AND MODERN PAINTINGS
27 مهر 1397
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €6,380
7,336 دلار آمریکا