موزه استفانو باردینی

فلورانس | ایتالیا
فلورانس، ایتالیا - فلورانس، خیابان ویا دی رنای، شماره ۳۷
مسیریابی