گالری سوندارام تاگور

نیویورک | ایالات متحده آمریکا
گالری ساندارام تاگور که در سال 2000 تأسیس شد، یک گالری هنر معاصر است که هنرمندان تثبیت شده و نوظهور از سراسر جهان را نمایندگی می‌کند. ما در کارهایی تخصص داریم که از لحاظ زیبایی شناختی و فکری دقیق هستند و با انسان گرایی و هنر از لحاظ تاریخی مهم تلفیق شده‌اند. هنرمندان ما نقاشی‌ها، طراحی‌ها، مجسمه‌ها و اینستالیشن‌ها با کالیبر موزه‌ای را با تأکید زیادی بر مادی تولید می‌کنند. این گالری همچنین دارای یک برنامه عکاسی قوی است که شامل برخی از مشهورترین عکاسان جهان می‌شود. هنرمندان و عکاسان ما به خوبی در موزه های معروف در سراسر جهان حضور دارند.
آرت فرهای گذشته

مسترپیس لندن 2022
9 تیر - 15 تیر 1401