موزه‌ی ملی هنرهای دکوراتیو - کوبا

هاوانا | کوبا
هاوانا، خیابان 17 کاله، میدان ای ، ویوادو، هاوانا
مسیریابی