حراجی بین‌المللی ترینیتی

کنتیکت | ایالات متحده آمریکا
مقایسه
حراج های گذشته

حراج هنرهای زیبا برای اکتبر
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $5,000