ویستا

تهران | ایران
نمایشگاه های گذشته

روزها و روزنه‌ها
تهران
19 خرداد - 29 خرداد 1402
صدای‌ بیابان، نجوای‌ گل‌ها
تهران
29 اردیبهشت - 12 خرداد 1402
بداهه‌های فراق
تهران
24 تیر - 3 مرداد 1401
در چند سانتی متری منظره
تهران
نمایشگاه گروهی
10 تیر - 20 تیر 1401
سرزمین ، همیشه
تهران
16 اردیبهشت - 2 خرداد 1401
دومین نمایشگاه گروهی سرامیک زمان گل
تهران
نمایشگاه گروهی
20 اسفند - 27 اسفند 1400
ملال
تهران
22 بهمن - 2 اسفند 1400
سایه
تهران
26 آذر - 6 دی 1400
رسن بازی
تهران
7 خرداد - 14 خرداد 1400
منتخبی از طراحی‌های 1366-1399
تهران
17 اردیبهشت - 31 اردیبهشت 1400