وایس آکشن

نیویورک | ایالات متحده آمریکا
مقایسه
حراج های گذشته

دارایی، هنرهای زیبا، جواهرات و غیره
نیویورک
11 بهمن 1402
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $4,750
حراج آثار جذاب هنری، جواهرات، وسایل چوبی و سایر موارد
26 شهریور 1399
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $8,600