وایس آکشن

نیویورک | ایالات متحده آمریکا
مقایسه
حراج های گذشته

حراج آثار جذاب هنری، جواهرات، وسایل چوبی و سایر موارد
26 شهریور 1399
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $8,600