وات ایف دِ وورلد

کیپ‌تاون | آفریقای جنوبی
دوشنبه - پنجشنبه 09:00 تا 17:00
جمعه 09:00 الی 16:00
شنبه 09:00 الی 13:00
کیپ‌تاون، آفریقای جنوبی، 8000 کیپ غربی،مرکز شهر کیپ تاون، 16، خیابان بویتن 16
مسیریابی