حراج Art Moderne et Contemporain Iranien et Arabe


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €637,500
951,493 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €834,500
1,245,522 دلار آمریکا
مجموع فروش €403,870
602,791 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €25,242
37,674 دلار آمریکا
هنرمندان 20
آثار هنری 37
آثار هنری فروخته شده 16
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

کالکشن کنزو تاکادا
21 اردیبهشت 1400
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €18,200
22,136 دلار آمریکا
هنر معاصر و پساجنگ 2
15 خرداد 1398
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €4,940
5,564 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم - از 1950 تا به امروز
29 اسفند 1397
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €5,850
6,642 دلار آمریکا